Zbiór aktów prawa miejscowego 2014-2018

Lp. Nazwa aktu Status Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
1. Uchwała nr 416/XLVI/23 Rady Gminy Stara Biała z dnia 28 września 2023 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 18.10.2023 r., poz. 11443
zobacz »
2. Uchwała nr 409/XLVI/23 Rady Gminy Stara Biała z dnia 28 września 2023 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 18.10.2023 r., poz. 11436
zobacz »
3. Uchwała nr 406/XLVI/23 Rady Gminy Stara Biała z dnia 28 września 2023 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Stara Biała w roku 2024 Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r. z dnia 05.10.2023 r., poz. 11031
zobacz »
4. Uchwała nr 372/XLI/23 Rady Gminy Stara Biała z dnia 20 kwietnia 2023 r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stara Biała w 2023 roku Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 25.04.2023 r., poz. 5077
zobacz »
5. Uchwała nr 141/XIV/20 Rady Gminy Stara Biała z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Stara Biała Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 02.07.2020 r., poz. 7256
zobacz »
6. Uchwała nr 140/XIV/20 Rady Gminy Stara Biała z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Gminy Stara Biała Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 02.07.2020 r., poz. 7181
zobacz »
7. Uchwała nr 115/XI/19 Rady Gminy Stara Biała z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchylenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku UrzędowymWojewództwa Mazowieckiego. z dnia 23.12.2019 r., poz. 15693
zobacz »
8. Uchwała nr 113/XI/19 Rady Gminy Stara Biała z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Mańkowo Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku UrzędowymWojewództwa Mazowieckiego. z dnia 23.12.2019 r., poz. 15692
zobacz »
9. Uchwała nr 110/XI/19 Rady Gminy Stara Biała z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz odbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Stara Biała Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku UrzędowymWojewództwa Mazowieckiego. z dnia 23.12.2019 r., poz. 15691
zobacz »
10. Uchwała nr 67/VIII/19 Rady Gminy Stara Biała z dnia 26 września 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Stara Biała w roku 2020 Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. z dnia 03.10.2019 r., poz. 11475
zobacz »

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2024 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies